75-årsutställning

Var med och bidrag med dina bilder till vår 75-årsutställning.

Här nedan laddar du upp de bilder som du vill ska vara med i urvalet.

Det finns ingen begränsning på hur många bilder du får bidraga med.

Bildens storlek ska vara max 2000 pixlar på längsta sidan och den får inte väga mer än 2 mb.

Filerna ska vara namngivna enligt: Förnamn_Efternamn_Bildtitel.

Bilderna som laddas upp är till för att göra urvalet av vilka bilder som ska vara med på utställningen. Originalbilden behåller du hos dig.

Urvalet av bilder kommer att göras av personer utvalda av styrelsen.

Merparten av bilderna kommer att ställas ut i formaten 20×30 (21×30) eller 18×24 cm. Med eventuell passepartout blir då yttermåtten 30×40 resp 24×30 cm. När man skickar in bilder kan man ange om man önskar att de presenteras med passepartout eller inte. Om man inte använder passepartout bör bilden helst monteras på Kapa-platta eller liknande. Om man har önskemål om avvikande storlek på bilden kan man även ange det. Man kan givetvis skicka in såväl liggande som stående bilder och förstås både svartvita bilder och färgbilder. Motivvalet är fritt men bör återspegla bredden och mångfalden i vårt bildskapande, både på klubbnivå och individuell nivå.

Deltagande medlemmar ombesörjer själva och på egen bekostnad utställningsprintarna och eventuell montering av dem.

Viktiga datum:
7/1 Sista dag att ladda upp bilder.
3/2 Slutligt urval klart.
28/2 Inlämning av färdiga utställningsbilder.

No entries found
Photo contest ist over
Photo contest ist over